Monday 22 December 2014

Power Plant Mondays - De zoeker de Zaansche Molen

This is an oil mill on the Kalverringdijk, Zaanse Schans, Zaandam, The Netherlands. It dates from 1672It has a website!